Kinh Nghiệm Sẻ Chia !!!


Chuyên mục "Lời Khuyên Bổ Ích"

  • Đừng nên thấy tiền mà nổi lòng tham, tối con mắt lại, là toan tính. mưu mẹo để chiếm cho bằng được. Đời đã chứng minh cho ta thấy rằng kiếm tiền một cách bất lương là 1 việc làm thật khó, bất lương hay không làm mà mong có tiền tiêu dài dài, chỉ hại thân mà tiền không có, hoàn toàn cũng không. Nếu cứ tham lam mà giàu thì thiên hạ chẳng còn ai nghèo, nếu cứ làm bậy mà không bị tù tội thì những nhà tù trong thiên hạ đã chẳng có ma nào ra vào.
  • Ở đời này con người khôn ngoan chưa chắc đã thành công, đã sung sướng. Số mệnh oái ăm thường chơi khâm con người những vố rất nặng. Nhất là khi con người ta cố tìm kiếm 1 thứ gì đó hoặc chạy theo để đạt cho bằng được những thứ, vốn đã thuộc về họ từ lâu mà họ lại không biết. Cuối cùng khi nhận ra thì đó không chỉ là số mệnh chơi khâm mà còn có khi là muộn màng vì không kịp quay lại.


Các Bài Viết Liên Quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh