NHO GIÁO KHỔNG - MẠNH

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm trước đây, nội dung đào tạo lý luận trong các trường đại học hầu như chỉ bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mac-Lênin. Hậu quả là phần lớn sinh viên thiếu sự hiểu biết rộng rãi về kho tàng tri thức của loài người dẫn đến phát triển về nhận thức bị hạn chế. Không biết kết hợp với những tri thức của nhân loại nhằm vận dụng linh hoạt trong thực tế. Vì thế trong những năm gần đây công tác nghiên cứu và giảng dạy môn triết học đang có những sự đổi mới..........Xem thêm
1. Nho giáo là gì ?

2. Sơ lược về tiến trình trình phát triển của Nho Giáo

3. Nội dung cơ bản của Nho Giáo
Xem thêm1. Tóm tắt chung :

2. Quan điểm về "Đức Trị" của Khổng Tử

3. Mạnh Tử và đường lối nhân chính
Xem thêmCó thể nói, nhiều tư tưởng của Khổng Tử như học thuyết “Chính Danh” “Ngũ Luân”, tư tưởng về giáo dục và tự giáo dục là những tư tưởng nền tảng ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và hoạt động thực tiễn của dân tộc ta. Đặc biệt là, trong giai đoạn giáo dục nước ta đang có những bước chuyển mình như hiện nay thì học thuyết về “Chính Danh” “Ngũ Luân” tư tưởng về giáo dục và tự giáo dục của Khổng Mạnh có giá trị rất lớn....Xem thêm


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 nhận xét:

  1. blog của bạn rất đẹp, bài viết rất hay!

    Trả lờiXóa
  2. bạn có thể đăng thêm một số câu nói của khổng tử được không?

    Trả lờiXóa
Album Ảnh