TIẾNG VỌNG NƠI RỪNG SÂU...

Chuyên mục "Lời Khuyên Bổ Ích"
  • Có một Cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Một ngày nọ Cậu chạy đến một thung lũng cạnh rừng rậm, lấy hết sức mình để hét thật to một tiếng : "Tôi Ghét Người" rồi bỗng từ trong rừng rậm vọng lại một tiếng " Tôi ....Ghét... Người......." Tiếng vọng ấy đã làm cậu bé sợ hãi chạy một mạch về nhà sà đầu vào lòng Mẹ mà không hiểu tại sao trong rừng lại có người ghét Cậu.
  • Người Mẹ nắm tay con mình đưa trở lại trong rừng và bảo :" Nào, bây giờ Con thử hét thật to "Tôi Yêu Người" xem nào. Lạ  lùng thay khi cậu bé vừa dứt lời thì có tiếng vọng lại ngay sau đó "Tôi ...Yêu.....Người.... ".

Lúc bấy giờ người mẹ mới giải thích cho Con hiểu rằng :
  • "Con ơi ! đó là luật định trong cuộc sống. Con cho điều gì ắc sẽ nhận lại điều đó. Gieo gió thì sẽ gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người thù ghét con lại, nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con lại".

~*""*~ THE END ~*""*~

Các Bài Liên Quan : 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh