Người Thắng - Kẻ Thua

Chuyên mục "Lời Khuyên Bổ Ích"

 
 Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề 
Kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết.  
    Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình 
Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa.


    Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”
Kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi".


    Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại 
Kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.
   Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”
Kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”. 


  Người thắng thực hiện những lời cam kết 
Kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. 


 Người thắng có những ước mơ 
Kẻ thua có một âm mưu. 
 Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”
Kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.


 Người thắng là một bộ phận của tập thể
Kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. 


 Người thắng nhìn thấy lợi ích
Kẻ thua nhìn thấy đau khổ. 
  Người thắng nhìn thấy những khả năng
Kẻ thua nhìn thấy trở ngại. 


 Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng 
Kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.


 Người thắng như là một máy điều nhiệt
Kẻ thua như là cái nhiệt kế. 
 Người thắng thích những điều mình nói
Kẻ thua nói những điều họ thích. 


Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” 
Còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.


Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại 
Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.
Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt
Kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. 


Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”
Kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh