TÌNH BẠN - TÌNH YÊUTình Bạn là khi bạn chơi với 1 người nhưng lại cảm thấy náo nhiệt chẳng kém 1 buổi liên hoan.
Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy chỉ có 2 người.

Tình Bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của Bạn vẫn như khi người đó ở gần .
Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống sẽ không hề như cũ, dù bạn vẫn cảm nhận người ấy luôn bên cạnh Bạn.

Tình Bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những gì tốt nhất.
Tình yêu là bạn phải cố gắng làm những gì tốt nhất cho người đó. 

Tình Bạn là khi bạn sẽ “khẳng định" ở bên cạnh giúp đỡ khi người đó cần.
Tình yêu là bạn sẽ sẵn sàng bỏ tất cả để đến bên cạnh người đó. 

Trong Tình Bạn vẫn tồn tại được nếu không có tình yêu trong đó. 
Nhưng Tình yêu sẽ không tồn tại được nếu như không có Tình Bạn.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh