CON TRAI !!!


Con trai ư ? Chúa lầm lì
Ta hỏi gì cũng ậm ừ ghét ghê !
Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười.

Con trai, vua của xứ lười
Lớp, nhà hổng dọn, cứ ngồi chơi không
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi...tám tiếng mà không thấm gì.

Con trai quần áo "xù xì"
Chẳng giặt chẳng ủi, thứ chi cũng nhờ
Con trai là chúa giả vờ
Chào em ! "Mình đã quen sơ rồi mà !?"

Con trai như vậy mới là...
Nhưng mà hắn vắng, tụi ta cũng buồn !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 nhận xét:
Album Ảnh