HƯỚNG DẪN CHÈN MỘT LIST NHẠC TỪ mp3.zing.vn CÓ KÈM FLASH

1. Đầu tiên hãy đăng nhập tài khoản của bạn trên trang mp3.zing.vn . Phải chăng ai cũng có một list nhạc trên mp3.zing.vn rồi phải không nào,cái này đơn giản mình không hướng dẫn nữa lại ok !

2. Sau khi đăng nhập, ấn vào chỗ nhạc của tôi :3. Sẽ hiện ra trang album nhạc của bạn : 


4. Ấn vào nút : " kiểu nghe " để nghe list nhạc ,sẽ hiện lên bảng này : 


Copy dòng link chỗ Link album mà mình đã khoanh vuông màu xanh đó,được như thế này :


Bạn chỉ lấy phần số này : 843032 trong link trên,rùi thay vào chỗ Thay_phần_số_đó_vô_đây ở trong mỗi code chèn nhạc ở dưới :

A.CODE NHẠC TỰ ĐỘNG PLAY : 

embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave flash"src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/chiplovebiznct.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?z_album=Thay_phần_số_đó_vô_đây&displayheight=500&backcolor=0x000000&frontcolor=0x00FF00&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=true;volume=100&logo=http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Mrkuku.swf&height=701" width="100%" height="701">

Nhớ trước chữ "embed" phải thêm dấu "<này nhé thì Code mới hiểu.

B. CODE NHẠC KHÔNG TỰ ĐỘNG PLAY : 

embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/chiplovebiznct.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?z_album=Thay_phần_số_đó_vô_đây&displayheight=500&backcolor=0x000000&frontcolor=0x00FF00&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100&logo=http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Mrkuku.swf&height=701" width="100%" height="701">

Nhớ trước chữ "embed" phải thêm dấu "<" này nhé thì Code mới hiểu.

Nguồn trích dẫn : http://vn.360plus.yahoo.com/khoc_tham_2506/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh